Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

woda - gaz- kanalizacja- ciepłownictwo- wentylacja- klimatyzacja

Nadzór i wykonawstwo

     

 

Na etapie realizacyjnym oferujemy różne formy wsparcia począwszy od pojedynczych wizyt nadzoru, po rożne pakiety nadzorów włącznie z pełną opcją „pod klucz”. Niezależnie od decyzji klienta co do skorzystania z opcji nadzoru możemy zapewnić wsparcie realizacyjne sprawdzonych wykonawców

Projektowanie

     

 

Na etapie projektowym możemy zaproponować przygotowanie kompleksowego projektu sieci i instalacji sanitarnych: gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz rozwiązań projektowych z zakresu wentylacji i klimatyzacji . Od klienta zależy jaki zakres prac finalnie będzie realizowany i jakie rozwiązania zostaną zastosowane. Bazując na posiadanym doświadczeniu doradzamy jaki tryb pracy wybrać aby zapewnić optymalny dla danej inwestycji zakres naszej pomocy.

 

Dostawy materiałów

 

 

 Dla zainteresowanych klientów realizujemy pomoc w dostawie materiałów i elementów  ujętych w opracowaniu projekcie. Obsługujemy zamówienia naszych klientów począwszy od tych drobnych dotyczących pojedynczych elementów wyposażenia po zamówienia rozbudowane. Mamy doświadczenie w zapewnianiu pomocy realizacyjnej oraz dostaw materiałów dla naszym klientów.

Przedmiotem działalności naszej firmy jest świadczenie usług w zakresie budownictwa ogólnego i instalacji, sieci sanitarnych. 

   Klientami naszej firmy są zarówno inwestorzy prywatni i prawni oraz instytucjonalni. 
Oferta firmy obejmuje:   

  • wykonywanie projektów technicznych - instalacji sanitarnych (wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo, gazownictwo, wentylacja, klimatyzacja)
  • projektów indywidualnych budynków mieszkalnych, usługowych, inwentarskich i gospodarczych,
  • opracowanie wielobranżowe zawiera projekt zagospodarowania działki, rozwiązań architektoniczno-budowlanych, projekty instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania oraz wodnokanalizacyjnych, gazowych wg. najnowszych standardów i dostępnej technologii. Wykonany projekt gwarantuje uzyskanie pozwolenia na budowę oraz terminową realizację robót budowlanych

- wykonywanie projektów technicznych sieci sanitarnych,
- kosztorysy inwestorskie i ofertowe,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przeglądy techniczne budynków,  

  •   zakładanie i prowadzenie "Książek obiektu budowlanego"
  • prowadzenie obowiązkowych okresowych kontroli obiektów budowlanych ( Zgodnie z art. 61 do 64 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)

  - nadzory inwestorskie sieci i instalacji sanitarnych, W celu rozpoczęcia robót budowlanych konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi pracami. Nasza firma oferuje kompleksową obsługę inwestycji polegajacą na:  

  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
  • pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,

W trakcie współpracy inwestor może liczyć na profesjonalny nadzór oraz doradztwo związany z realizacją i odbiorem każdego etapu robót budowlanych. Duże doświadczenie gwarantuje pomoc w znalezieniu sprawdzonego wykonawcy robót,sprawne przeprowadzenie robót oraz odbioru i oddania budynku do użytkowania.

- doradztwo techniczne z zakresu instalacji i sieci sanitarnych,
- audyty i certyfikaty energetyczne,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu oddania budynku do użytkowania konieczne jest wykonanie certyfikatu energetycznego budynku, który jest dokumentem okreslajacym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii.
                                                     

                                         

 Nasze motto:  

      SZYBKOŚĆ - PROFESJONALIZM - KONKURENCYJNA CENA